Betulkah Linux Ubuntu Adalah Spyware ?


Mengapa? Kerana sistem operasi menghantar data kepada pembuat Ubuntu Canonical apabila pengguna membuat carian di desktop.

Bagaimana? Disebabkan keupayaan carian Amazon yang telah diintegrasikan ke dalam persekitaran desktop Ubuntu Unity dengan Dash. Mula diperkenalkan pada Ubuntu 12,10.

Program Pengawasan? Stallman menyamakan integrasi carian Amazon ke dalam desktop Ubuntu sebagai kod pengawasan yang dipasang.

Dia berkata, "Ubuntu, mula meluas digunakan dan menjadi edaran GNU / Linux yang berpengaruh, namun telah dipasang kod pengawasan. Apabila pengguna mencari fail sendiri menggunakan desktop Ubuntu, Ubuntu menghantar hasil carian tersebut ke salah satu pelayan Canonical. (Canonical adalah syarikat yang membangunkan Ubuntu.) "

Kata Stallman, "Iklan bukanlah teras masalah," "Isu utama adalah perisian yang mengintip. Canonical mengatakan ia tidak memberitahu Amazon untuk apa yang dicari dan oleh siapa. Walau bagaimanapun, ia adalah hanya amat teruk bagi Canonical untuk mengumpul maklumat peribadi anda dan Amazon untuk mengumpul data tersebut. "

Menurut Stallman, hakikat semata-mata bahawa Canonical memilih untuk memasukkan kod berniat jahat dalam Ubuntu merosakkan masyarakat perisian percuma keseluruhan, kerana pengguna telah datang untuk mengharapkan bahawa komuniti bebas bermakna perisian bebas tidak akan mengandungi malware.

Ubuntu membolehkan pengguna untuk menyahaktifkan sistem pengawasan tersebut. Jelas Canonical berpendapat bahawa ramai pengguna Ubuntu akan meninggalkan tetapan ini dalam keadaan lalai (ON) dan banyak boleh berbuat demikian, kerana ia tidak berlaku kepada mereka untuk cuba untuk berbuat apa-apa mengenainya. Oleh itu, kewujudan suis yang tidak membuat-ciri pengawasan OK.

Quote:Creator of the GNU Project & Free Software Foundation's Leader Richard Stallman has called out Ubuntu as being "spyware".

Why ? Because the operating system sends data to Ubuntu maker Canonical when a user searches the desktop.

How ? Due to the Amazon search capabilities that have been integrated into Ubuntu's Unity desktop environment with the Dash. First introduced in Ubuntu 12.10.

Surveillance Program ? Stallman equates the Amazon search integration into the Ubuntu desktop as having installed surveillance code.
He said, "Ubuntu, a widely used and influential GNU/Linux distribution, has installed surveillance code. When the user searches her own local files for a string using the Ubuntu desktop, Ubuntu sends that string to one of Canonical’s servers. (Canonical is the company that develops Ubuntu.)"

Stallman’s post, "The ads are not the core of the problem," "The main issue is the spying. Canonical says it does not tell Amazon who searched for what. However, it is just as bad for Canonical to collect your personal information as it would have been for Amazon to collect it."

According to Stallman, the mere fact that Canonical chose to include malicious code in Ubuntu is damaging to the entire free software community, because users have come to expect that community oversight means free software won't contain malware.

Ubuntu allows users to switch the surveillance off. Clearly Canonical thinks that many Ubuntu users will leave this setting in the default state (on) and many may do so, because it doesn't occur to them to try to do anything about it. Thus, the existence of that switch does not make the surveillance feature OK.

Sumber : Ubuntu Linux adalah spyware ?
Rujukkan : Ubuntu Linux is a spyware ?1 comments:

Setiap ulasan pengguna admin tidak akan bertanggung jawab.

Best viewed with Firefox

Creative Commons License
Dimensi Siber oleh Shafuan Kechik Hakcipta terpelihara, Dibawah Lesen akta Creative Commons .